xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]
来自 健身减肥 2019-09-30 15:12 的文章
当前位置: 云顶注册登录 > 健身减肥 > 正文

达原饮方可

达原饮方出自《温疫论》,后世医家每有在原方基础上进展加减仍名达原饮者。原方组成为:“槟榔二钱,厚朴一钱,草果子五分,知母一钱,离草一钱,黄芩一钱,甘草五分。上用水二盅,煎捌分,午后温服。”值得注意的是,本方主要医疗憎寒、发热、头身疼痛、发病火速之温疫,药仅7味,剂量亦小,一剂仅为七钱。就算书中明言:“证有迟速轻重不一,药有多寡缓急之分,务在不常研讨。所定分两,大抵而已,不可执滞。”

达原饮方出自《温疫论》,后世医家每有在原方基础上展开加减仍名达原饮者。原方组成为:“槟榔二钱,厚朴一钱,草果子四分,白参一钱,娇客一钱,黄芩一钱,甜根子伍分。上用水二盅,煎七分,午后温服。”

但作为后学者亦当思虑二个有血有肉主题材料:急病、大病,是还是不是必得大方、大剂?

值得注意的是,本方主要诊治憎寒、发热、头身疼痛、发病飞速之温疫,药仅7味,剂量亦小,一剂仅为七钱。尽管书中明言:“证有迟速轻重不一,药有多寡缓急之分,务在有时切磋。所定分两,大致而已,不可执滞。”

书中有整机的方解:“槟榔能消能磨,除伏邪,为疏利之药,又除岭南瘴气;厚朴破戾气所结;草果子辛烈气雄,除伏邪并吞。三味协力,直达其巢穴,使邪气溃败,速离膜原,是认为达原也。热伤津液,加羊乳以滋阴;热伤营气,加白芍以和血;黄芩清燥热之余;乌拉尔甘草为和中之用。未来四味,不过调弄整理之剂,如渴与饮,非拔病之药也。”

但作为后学者亦当思量二个切实可行难点:急病、大病,是还是不是必得大方、大剂?

也便是说,达原饮方中针对病邪、病证所用药物为槟榔、厚朴、草果三味,即具有“达原”之效、拔病之功者,仅此三味。至于铃儿草、白芍、黄芩皆为随证加减之味,即无热伤津液可不用铃儿草,无热伤营气可不用白芍,无燥热有余可不用黄芩。当然,燥热过甚,或伤津液、伤营气较甚,单味药力量不足,还可加相应药品。

书中有整机的方解:“槟榔能消能磨,除伏邪,为疏利之药,又除岭南瘴气;厚朴破戾气所结;草果子辛烈气雄,除伏邪攻下。三味协力,直达其巢穴,使邪气溃败,速离膜原,是认为达原也。热伤津液,加虎须以滋阴;热伤营气,加白芍以和血;黄芩清燥热之余;乌拉尔甘草为和中之用。现在四味,然则调治将养之剂,如渴与饮,非拔病之药也。”

若果把乌拉尔甘草充作方中佐使药,七味达原饮方实际上可瘦腿为四味达原饮方:槟榔、厚朴、草果仁、甘草。

也便是说,达原饮方中针对病邪、病证所用药物为槟榔、厚朴、草果仁三味,即具有“达原”之效、拔病之功者,仅此三味。至于沙参、白芍、黄芩皆为随证加减之味,即无热伤津液可不用羊婆奶,无热伤营气可不要白芍,无燥热有余可不用黄芩。当然,燥热过甚,或伤津液、伤营气较甚,单味药力量不足,还可加相应药品。

另,读《重订医门普度温疫论》,见南齐学者李砚先生庄在“凡例”中有如下类比:“……盖疫本热邪犹贼,膜原犹窝,槟榔、草果仁犹捕快手,厚朴犹刑具,知、芩犹牵出,若硝黄则驱之走矣。白芍、甜根子,一谨守门户,一调停大伙儿。此又可先生立方之妙。”类比虽非贴切,但贼、窝、捕快、刑具之比倒也可能有趣。

万一把乌拉尔甘草充任方中佐使药,七味达原饮方实际上可瘦腿为四味达原饮方:槟榔、厚朴、草果子、甜草。

另,读《重订医门普度温疫论》,见东晋大家李砚(英文名:lǐ yàn)庄在“凡例”中有如下类比:“……盖疫本热邪犹贼,膜原犹窝,槟榔、草果子犹捕快手,厚朴犹刑具,知、芩犹牵出,若硝黄则驱之走矣。白芍、乌拉尔甘草,一谨守门户,一调停群众。此又可先生立方之妙。”类比虽非贴切,但贼、窝、捕快、刑具之比倒也可能有趣。

本文由云顶注册登录发布于健身减肥,转载请注明出处:达原饮方可

关键词: